ENG

Edukacja do aktualnych wystaw

Warsztaty do aktualnych wystaw

Zapraszamy do udziału w warsztatach do aktualnych wystaw organizowanych przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Zajęcia prowadzone przez artystów i doświadczonych edukatorów rozwijają zdolności plastyczne i poznawcze oraz poruszają wątki ekologiczne i przyrodnicze.

Dla starszych dzieci i młodzieży organizowane są lekcje muzealna w formie oprowadzań performatywnych – oprócz rozmowy uczestnicy wykonują zadania i uczestniczą w zabawach w sali wystawowej.

Przyroda parku, stała ekspozycja w Pałacu Brandta i aktualne wystawy w orońskich galeriach dają możliwość realizowania programów kształcenia zintegrowanego, historii, języka polskiego, plastyki, przyrody i biologii na kolejnych etapach nauczania.

 

Zadzwoń do nas:

tel. +48 48 618 45 16 (wew. 19)

warsztaty@rzezba-oronsko.pl

pn.– pt. w godz. 8:00–15:30

 

 

Edukacja do aktualnych wystaw

Spotkania muzealne – doświadczanie wystawy!

Od 18. stycznia do 5. kwietnia prezentujemy trzy nowe wystawy, a do każdej z nich odbywają się oprowadzania i rozmowy o sztuce, połączone z rozwiązywaniem zadań i zabawami, pozwalającymi przybliżyć najważniejsze treści.  Spotkania muzealne dostosowane do wieku uczestników.

Spotkanie w muzeum - doświadczanie dzieł sztuki i rozmowa na temat osobistych wrażeń to główne cele realizowane w czasie lekcji muzealnych. W obecnej ofercie prezentujemy spotkania muzealne do trzech wystaw.

Informacje organizacyjne:

Cena: cena biletu + 70 zł od grupy

Czas: 1 godz.

Co ciekawego czeka na naszych zwiedzających?

 

Muzeum Rzeźby Współczesnej

PRZESUNIĘCIA

Pierwiastki performatywne w twórczości pracowników Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

ARTYŚCI: Janusz Bałdyga, Robert Bartel, Jarosław Bogucki, Marta Bosowska, Sławomir Brzoska, Tomasz Drewicz, Rafał Górczyński, Łukasz Gruszczyński, Jacek Jagielski, Karolina Komasa, Rafał Kotwis, Danuta Mączak, Martyna Pająk, Kazimierz Raba, Dawid Szafrański

Spotkanie muzealne do wystawy „Przesunięcia” pozwoli na interakcję z dziełami sztuki performatywnej –  niektórych rzeźb będzie można dotknąć, niektóre pozwalają się wprawić w ruch, a inne zachęcają do ćwiczenia równowagi. Wizyta w głównej galerii to nietypowe doświadczenie obalające stereotyp muzealnego zwiedzania.

 

O wystawie: https://www.rzezba-oronsko.pl/index.php?aktualnosci,1479,przesuniecia_

 Wystawa Przesunięcia

Wystawa Przesunięcia

 

Galeria Oranżeria

JANUSZ JANCZY

STRUKTURA BIELI

Spotkanie muzealne do wystawy „Struktura bieli”  to doświadczanie sztuki z pogranicza snu i jawy. Abstrakcyjne formy, biel i zachwyt nad formami  ze świata przyrody stają się głównymi tematami rozmowy i zachęcają do poszukiwania naturalnych skarbów w przestrzeni parku rzeźby.

 

O wystawie: https://www.rzezba-oronsko.pl/index.php?aktualnosci,1477,janusz_janczy_struktura_bieli_

 Wyatsaw JANUSZ JANCZY  STRUKTURA BIELI

 

Galeria Kaplica

MAŁGORZATA KOPCZYŃSKA

AMBIWALENCJA

Spotkanie muzealne do wystawy „Ambiwalencja”. Wystawa prezentowana w niewielkiej przestrzeni Kaplicy skłania do długich rozmyślań. Punktem wyjścia do rozmowy staje się bogata symbolika złota, odniesienia do popularnych baśni i legend, popularnych przysłów oraz historii z życia artystki.

 

O wystawie: https://www.rzezba-oronsko.pl/index.php?aktualnosci,1475,malgorzata_kopczynska_ambiwalencja__

 Wystawa MAŁGORZATA KOPCZYŃSKA  AMBIWALENCJA

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516, § 13 pkt. 2) „Opiekun w szczególności: 1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami (…) 2. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa”.

Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego