ENG

Wydawnictwa ciągłe

Rocznik, tom 13Okłądka Antoni Rząsa, Los człowieka

Rocznik "Rzeźba Polska"

Ilustrowane wydawnictwo traktujące o rzeźbie i jej twórcach bez względu na przynależność generacyjną, środowiskową czy związkową. Stałą rubrykę zajmuje kronika zawierająca wybór wydarzeń artystycznych w dziedzinie rzeźby oraz wszelkich artystycznych działań w przestrzeni z pogranicza różnych mediów. Poszczególne tomy dotyczą jednego, określonego problemu, np. Archeologia i twórczość (t. VI, 1992-1993), Sztuka instalacji (t. VII, 1994-1995), Figura w rzeźbie polskiej XIX i XX wieku (t. VIII, 1996-1997), Metamorfoza figury (t. X, 2000-2001).

Ostatni tom:

Rocznik „Rzeźba Polska”, t. 13: 2006–2008

RZEŹBA W POLSCE (1945–2008)
 
Orońsko 2008, format A4, stron 320
  • poszukiwanie przestrzeni, teksty: Doroty Folgi-Januszewskiej, Moniki Rydiger, Anny Marii Leśniewskiej, Kazimierza Piotrowskiego
  • próba syntezy, rozważania: Elżbiety Kal, Agaty Małodobry, Doroty Grubby, Anny Szary-Cioczek, Bartłomiej Gutowski, Michał Haake, Rafał Boettner-Łubowski, Romuald K. Bochyński
  • wobec pomników zagłady, rozważania: Elli Chmielewskiej, Marcina Lachowskiego, Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery, Moniki Ożóg
  • rzeźba w przestrzeni publicznej, teksty: Marty Raczek, Eulalii Domanowskiej, Marii Łopuch, Kazimierza S. Ożoga, Katarzyny Krzykawskiej
  • artyści – poszukiwania rzeźbiarskie, o realizacjach: Jana Kucza, Karola Tchorka, Magdaleny Więcek-Wnuk, Józefa Gosławskiego, Jacka A. Kozłowskim, Jerzego Fobera, Jerzego Beresia, Jana Berdyszaka, Zbigniewa Gostomskiego, Anny Baumgart, Marii Pinińskiej-Bereś, Pawła Althamera

Dostępne w sprzedaży Roczniki można nabyć w naszym sklepie internetowym.

 

Seminaria Orońskie

Zeszyty Seminariów Orońskich ukazują się w cyklu "Materiały do Dziejów Rzeźby". Stanowią forum wypowiedzi naukowców, krytyków sztuki, artystów i animatorów wydarzeń kulturalnych. Teoretycznej refleksji na temat sztuki towarzyszy praktyka artystyczna, poruszane są również problemy związane z organizacją życia artystycznego.

Ostatni tom:

ANTONI RZĄSA. LOS CZŁOWIEKA

Rozważania wokół problemu duchowości w sztuce

Orońsko 2008, format 170 x 230 mm, stron 92

Niniejszy tom „Seminariów Orońskich” jest próbą zmierzenia się z problemem duchowości. We wstępie dyrektor artystyczny CRP, Mariusz Knorowski, pisze: Podejmując (…) ambitne zadanie rozpoznania obszarów duchowości w sztuce, nie wytyczaliśmy arbitralnie terytorium jej występowania. Nie ograniczyliśmy ram czasowych, jak również znieśliśmy podział na sztukę wysoką i popularną.Wszystkie mające pojawić się w trakcie egzegezy przykłady, miały być z założenia równoprawne i równorzędne, podobnie jak fundamentalne założenie, że treść pojęcia „duchowość” poddaje się konceptualizacji na każdym poziomie dyskursu i może być opisana w kategoriach historii sztuki poprzez odwołanie do konkretnych dzieł lub postaw artystycznych. Wyzwanie to potraktowane zostało jako swoisty rekonesans poznawczy, bez wymogów systematyzacji pojęcia, jego możliwych odsłon, czy morfologii, bardziej jako hasło wywoławcze niż merytoryczna wykładnia zjawiska. Pozostawiliśmy to dociekliwości zaproszonych uczestników i ich umiejętnościom narracyjnym.

„Seminaria” zawierają teksty: Mariusza Knorowskiego, Marcina Rząsy, Doroty Brajerskiej-Omieczyńskiej, Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Jana Kurka, Kazimierza Piotrowskiego, Małgorzaty Mostek, Grzegorza Godlewskiego, Jerzego Fobera, Szymona Bojki oraz Marka Sobczyka.

 Dostępne w sprzedaży Zeszyty można nabyć w naszym sklepie internetowym.

Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego