ENG

O projekcie

Baner

Czym jest „Pole sztuki”?

Filmy > scenariusze > wasze dzieła

Projekt „Pole sztuki” został zrealizowany przez Dział Edukacji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach programu Kultura Dostępna i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest to cykl spotkań warsztatowych z artystami w nietypowej formie. Sztuka filmu staje się tu pośrednikiem między uczestnikami projektu a prowadzącymi. Artyści występujący w filmach przedstawiają typowe dla swojej pracy techniki plastyczne – od starej fotografii i grafiki, poprzez film, aż po tzw. sztukę zaangażowaną i „rzeźbę społeczną”. Przekazują swoje przemyślenia na temat roli sztuki, dają szczegółowe instrukcje do wykonywania własnych prac. Medium filmowe staje się cennym źródłem inspiracji. Każdy odcinek jest emitowany na stronie Centrum Rzeźby Polskiej w zakładce „Edukacja” wraz ze szczegółowym scenariuszem zajęć. Film i scenariusz, uzupełniając się wzajemnie, stanowią zestaw materiałów dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach w szkole, świetlicy, spotkaniu koła zainteresowań i przy każdej innej okazji, w której jest miejsce do zgłębiania własnej kreatywności.

W całym projekcie wyjątkową formułę przybrały warsztaty ze sztuki tzw. „nowych mediów”, gdzie przy użyciu komunikatora i własnych komputerów uczestnicy będą w czasie rzeczywistym tworzyć instalację audiowizualną pod okiem artystów (termin warsztatów ogłosimy już wkrótce).

W założeniu projektu współpraca między sektorem kultury i sektorem oświaty pozwala na realizację wspólnych celów. Dzięki aktywności nauczycieli i prowadzących powstają prace, które stają się częścią wirtualnej kolekcji CRP.

Jak skorzystać z programu „Pole sztuki”?

To bardzo proste

1/ Zachęć swoich uczniów czy podopiecznych do wzięcia udziału w ciekawych zajęciach artystycznych.

2/ Wybierzcie wspólnie technikę (rzeźba, ogrodnictwo, grafika, film, fotografia, animacja) i temat – filmy do wyboru na stronie projektu.

3/ Pobierz ze strony projektu film i scenariusz.

4/ Zrealizujcie zajęcia, pamiętając o dokumentacji prac i rezultatów.

5/ Prześlijcie swoje wrażenia, zdjęcia, filmy na adres: warsztaty@rzezba-oronsko.pl

 

Jaki jest cel tego programu?

Inspiracja > kreacja > sztuka > doświadczenie

Celem programu jest umożliwienie spotkania artysty z uczestnikami warsztatów. Medium filmu staje się nośnikiem instrukcji i inspiracji przekazywanych przez profesjonalistów publiczności zainteresowanej udziałem w warsztatach. Ukazanie ich działalności w formie krótkiego filmu edukacyjnego przybliża sztukę współczesną młodym odbiorcom. Prezentuje instytucję kultury – Centrum Rzeźby Polskiej – jako miejsce przyjazne i otwarte dla wszystkich gości. Zaprezentowanie sylwetek artystów działających w różnorodnej materii daje możliwość wyboru i wypróbowania swoich sił w grafice, filmie, animacji, fotografii, rzeźbie, ogrodnictwie. Pragniemy ukazać sztukę jako sumę ludzkiej kreatywności. Zachęcanie do tego typu aktywność ma wspierać otwartość, poczucie sprawczości i dawać pole do indywidualnych wypowiedzi artystycznych. Metaforyczne pole sztuki to teren wyobraźni i niezagospodarowanej przestrzeni twórczej. Tłem dla filmów i inspiracją dla warsztatów może być orońska przyroda i kontekst parku rzeźby. Celem pośrednim programu jest stworzenie wirtualnej galerii prac. Zapraszamy do ich prezentacji (kontakt – warsztaty@rzezba-oronsko.pl)

 

Kto może z niego skorzystać?

Każdy!

Do realizacji scenariuszy i wykorzystania filmów zapraszamy wszystkich chętnych. Materiał z pewnością będzie interesujący dla nauczycieli języka polskiego, sztuki, plastyki, ale także dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury, edukatorów, amatorów sztuki współczesnej, a także początkujących artystów. Jednym słowem – z „Pola sztuki” może skorzystać każdy kto chce we własnym zakresie lub na forum większej grupy przeprowadzić zajęcia z danej dziedziny sztuki. Powstałe prace można uwiecznić fotograficznie lub filmowo, a powstałą dokumentację przesłać na adres warsztaty@rzezba-oronsko.pl i wraz z nami opracować wirtualną galerię prac. Filmy tłumaczone są na język migowy, zaopatrzone są w napisy.

 

Dlaczego projekt jest atrakcyjny?

Dostępność > ciekawa forma > wirtualna galeria

Przede wszystkim zaletą projektu jest jego wirtualna dostępność. Ze względu na utrudniony dostęp do kultury i rzeczywistej obecności grup w instytucjach kultury proponujemy narzędzia, które pozwolą w ciekawy sposób przeprowadzić warsztaty plastyczne. Instrukcje i scenariusze są opracowane tak, aby zachęcać młodych twórców. Ich formuła umożliwia również realizację ciekawych lekcji i zajęć prowadzącym, którzy dotychczas nie specjalizowali się w dziedzinie sztuk plastycznych. Atrakcyjne jest także to, że możecie wraz ze swoimi podopiecznymi współtworzyć wirtualną galerię prac. W trakcie zajęć róbcie zdjęcia, kręćcie filmiki, a relacje wysyłajcie na adres warsztaty@rzezba-oronsko.pl. Wybrane prace będziemy na bieżąco publikować na stronie „Pole sztuki”.

Projekt w atrakcyjny sposób ukazuje rolę sztuki współczesnej, postaci artystów i przestrzeń instytucji kultury. Tłem wszystkich filmów jest Centrum Rzeźby Polskiej – wyjątkowe miejsce, chętnie odwiedzane przez uczniów zarówno na etapie szkoły podstawowej, jak i przez studentów szkół artystycznych.

Filmy zostały zaprojektowane także z myślą o osobach z niepełnosprawnością słuchu. Jesteśmy głęboko przekonani, że „Pole sztuki” jest dostępne dla wszystkich.

„Pole sztuki” współgra z elementami podstawy programowej na każdym etapie kształcenia.

 

Kto tworzy „Pole sztuki”?

Artyści > pedagodzy > uczestnicy

 

W krótkich filmach swoją pracę przedstawiają osoby z Radomia i Warszawy, działający na szeroką skalę w lokalnych społecznościach, ośrodkach miejskich, szkołach, muzeach. Są to ciekawi artyści przełamujący stereotypowe myślenie o sztuce współczesnej i jej niedostępności dla przeciętnego widza.

Ważną rolę pełnią w projekcie partnerskie szkoły i instytucje oświatowe, które zachciały propagować projekt wśród swoich podopiecznych. Nauczyciele chętnie korzystają z opracowanych materiałów dla uzupełnienia swoich zajęć i tym samym stają się współtwórcami projektu.

Uczestnicy to bezpośredni odbiorcy naszych wspólnych działań. To młodzi twórcy, od których zależy ostateczny rezultat działania wirtualnej galerii.

 

Katarzyna Pietrzak –grafika warsztatowa

Tematy: linia, plama, barwa, rośliny, zwierzęta, krajobraz

 

Weronika Elertowska – fotografia

Tematy: starodawne techniki, eksperymenty, światłoczułość, natura

 

Piotr Piasta – film, animacja poklatkowa

Tematy: czas, historia, miejsce

 

Iza Kaszyńska – sztuka zaangażowana społecznie

Tematy: ekologia, człowiek i ogród, muzea dla klimatu

 

Anna Siekierska – rzeźba naturalna

Tematy: ekologia, zwierzęta, land art

 

Jak kontaktować się z opiekunami projektu?

warsztaty@rzezba-oronsko.pl

tel.: 48 618 40 33 wew. 19

koordynatorka: Małgorzata Karkosz

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego