ENG

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021

Wydarzenia

 

program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej2021

 

W roku 2021 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłosiło program własny pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021” (nabór w terminie 5 – 31 marca 2021). Program będzie kontynuowany w roku 2022.

Program finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Podstawowe informacje

Celem programu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

W roku 2021 Centrum wydatkuje 1,5 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania objęte dofinansowaniem to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

 

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • samorządowe instytucje kultury (muzea i inne instytucje kultury, posiadające kolekcje / zbiory rzeźby nowoczesnej i współczesnej) niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 • jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

 

Do programu, za pomocą systemu Witkac.pl wpłynęło 68 wniosków.

W wyniku oceny przyznano dofinansowania 16 wnioskom złożonym w ramach programu na łączną kwotę 1.500 000,00 zł, w tym:

 • 11 wnioskom w pełnej, wnioskowanej kwocie
 • 5 wnioskom z kwotą przyznaną mniejszą od wnioskowanej

Beneficjenci programu:

 1. Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, „Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych
 2. Gmina Miasta Toruń, „Rzeźba dla Torunia”
 3. Gmina Miasto Zakopane, „Konserwacja rzeźby „Orbity” autorstwa Henryka Burzca”
 4. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, „Zakup rzeźby Bogdana Markowskiego”
 5. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, „Rzeźba w przestrzeni publicznej Sopotu”
 6. Gmina Miasta Pionki, „Pionki - tożsamość”
 7. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, „Rzeźba Haliny Kłąb – Szwarc”
 8. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, „Konserwacja pomnika Braci Górniczej w Zabrzu”
 9. Galeria Miejska ARSENAŁ w Poznaniu, „Rodzina dla Abisynii”
 10. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, „Rzeźba Abramka Koplowicza w Parku Ocalałych w Łodzi”
 11. Urząd Miasta Hajnówka, „Umieszczenie pomnika Rakowieckiego w przestrzeni Miasta Hajnówka”
 12. Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, „Sterowiec WOLNOŚĆ”
 13. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, „Rzeźby z przyszłości. Zakup zespołu rzeźb”
 14. Miasto Ruda Śląska, „Konserwacja rzeźby Olimpijczyka w Rudzie Śląskiej”
 15. Strzegomskie Centrum Kultury, „Strzegomska Aleja rzeźb dla Niepodległej – Matka”
 16. Gmina Pcim, „Budowa Pomnika „Matek Oddanych Dzieciom – matki Władysława Orkana”

Zespół Sterujący powołany przez Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej, zaakceptowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu obradował w składzie:

 1. Przewodniczący – dr hab. Maciej Aleksandrowicz
 2. Członek – prof. Jacek Jagielski
 3. Członek — dr hab. Jarosław Kozakiewicz
 4. Członek – arch. inż. Ewa Rombalska
 5. Członek – dr. hab. Anna Kawalec, prof. KUL
 6. Członek – prof. Jacek Martusewicz

W chwili obecnej podpisywane są umowy z beneficjentami programu. Latem i jesienią planowane są webinaria z udziałem ekspertów dla potencjalnych wnioskodawców kolejnych edycji programu oraz promocja i informacja o kolejnym naborze wniosków w programie na rok 2022.  Zostanie opublikowany Kodeks dobrych praktyk konkursów pomnikowych. Opracowane zostaną także założenia Kodeksu dobrych praktyk rzeźby w przestrzeni publicznej

 

Kontakt:

e‑mail: program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl

Tel.: +48 48 618 45 16 wew. 19

Pliki do pobrania:

Materiał poglądowy - zawartość formularza wniosku

Materiał pogladowy - umowa dla beneficjenta

Załącznik nr 2 do umowy - materiał poglądowy - raport końcowy

Załącznik nr 4 do umowy - materiał pogladowy - protokół odbioru zadania

Załącznik nr 6 do umowy - materiał pogladowy - oświadczenia RODO

Wizualizacje - Wytyczne do przygotowania załączników do wniosków

 

W związku z oceną wniosków złożonych w ramach programu pn.: Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku wydało zarządzenia:

 • Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zespołu CRP do oceny formalnej i organizacyjnej wniosków
 • Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zespołu Sterującego w celu przeprowadzenia oceny społecznej i merytorycznej wniosków


kategoria: Wydarzenia, autor: Dział komunikacji, dodano: 2021-01-04 14:14:28, czytane: 8857 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego