ENG

Lekcje ONLINE dla szkół

Widok wnętrza galerii, na ścianie trzy obrazy autorstwa Wojciecha Fangora. Cykl prac z charakterystycznymi okręgami namalowanymi w latach 60 i na początku lat 70 wieku

Lekcje ONLINE dla szkół – nowa oferta edukacyjna

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej nowej oferty edukacyjnej dotyczącej lekcji prowadzonych w trybie spotkań ONLINE.

Szczegółowy opis naszych zajęć znajduje się poniżej.

                      

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń lub napisz do nas!

edukacja@rzezba-oronsko.pl, tel. +48 618 40 27 wew. 19, wt.–pt. w godz. 8.00-15.00

 

1. Nastolatki w XIX wieku

Prowadzenie: Anetta Szymlak-Minda

Spotkanie online poświęcone będzie życiu nastolatków w XIX wieku, obyczajowości dawnej młodzieży na tle wydarzeń społeczno-ekonomicznych. Bogato ilustrowany wykład pokazuje codzienność, w jakiej wyglądało dorastanie na wsiach wśród ziemiaństwa, w rodzinach chłopskich i mieszczańskich. Z jakimi problemami zmagali się, co było dla nich ważne, czym się interesowali, jak spędzali czas, czego się uczyli, jak się ubierali i jak się bawili? Przyjrzymy się różnicom w wychowaniu i przygotowaniem do dorosłego życia dziewcząt i chłopców.

Czas trwania: 45 minut

Uczestnicy:  uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej i 1-2 szkoły średniej

2. Barwa i złudzenie optyczne

Prowadzenie: Marlena Kruk

Lekcja wprowadza uczestników w świat zagadnień malarskich. W interesujący osób  prezentowane są takie zagadnienia jak barwa lokalna, koło barw, czy pryzmat. Czym są barwy ciepłe i ziemne? Co to takiego kontrast? Jak to możliwe, że jeden obraz może kryć w sobie tyle różnych tajemnic? Zajęcia angażują uczestników w doświadczanie iluzji optycznej w malarstwie współczesnym. Opierając się na ciekawych ilustracjach dzieci będą miały okazję do zapoznania się z twórczością Fangora i Dalego.

Czas trwania: 45 minut

Uczestnicy:  uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

3. Historia gliną pisana – tajemnice ceramiki

Prowadzenie: Urszula Kaszewska

Na zajęciach online uczestnicy dowiedzą się czym jest ceramika. Ten skomplikowany na pozór proces był wykorzystywany w początkach naszej cywilizacji. W czasie spotkania przedstawimy obrazkową historię gliny i technik jej wyrobu -  od prostych glinianych tabliczek, które zastępowały papier, aż do „glinianych wątków” w kontekście podróży w kosmos. Uczestnicy poznają możliwości wykorzystywania gliny od najdawniejszych czasów do współczesności. Zaprezentowana zostanie także inspirujące miejsce, jakim jest orońska pracownia ceramiczna.

Czas trwania: 45 minut

Uczestnicy:  uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

4. Współczesny patriotyzm - spojrzenie Petera Johanssona

Prowadzenie: Małgorzata Karkosz

W czasie spotkania młodzież będzie miała okazję do zapoznania z twórczością jednego z najciekawszych, współczesnych artystów szwedzkich, którego twórczość  krąży wokół aktualnych    problemów społecznych. Johansson w błyskotliwy sposób przedstawia swoje spojrzenie na "szwedzkość" i zaprasza do refleksji nad tym, czym jest naród, tożsamość kulturowa, jaka jest rola stereotypów i symboli narodowych.

Czas trwania: 45 minut

Uczestnicy:  uczniowie klasy 8 szkoły podstawowej i szkoły średniej

5. Jak przedstawić czas? - lekcja do wystawy Tomasza Domańskiego

Prowadzenie: Małgorzata Karkosz

W nawiązaniu do aktualnej wystawy Muzeum Rzeźby Współczesnej "Pomniki czasu" umożliwimy uczestnikom wirtualne zwiedzanie i analizę głównych wątków w pracach Tomasza Domańskiego. Uczestnicy spotkania poznają performatywną część jego twórczości i nietypowe materiały rzeźbiarskie. Ukażemy inspiracje artysty pochodzące z natury i jego fascynację motywem czasu.

Czas trwania: 45 minut

Uczestnicy:  uczniowie klasy 8 szkoły podstawowej i szkoły średnie

6. Co może zdziałać sztuka?

Prowadzenie: Małgorzata Karkosz

Sztuka współczesna to nie tylko prace, których efektem mogą być obrazy, zdjęcia, czy instalacje. W czasie interaktywnego spotkania online młodzież zapozna się z przejawami współczesnej sztuki zaanagażowanej w kwestie ekologiczne. Spotkanie zawiera także elementy edukacji obywatelskiej. Odpowiada na pytanie o możliwości działań artystycznych, ich realnego wpływu na problemy społeczne.

Czas trwania: 45 minut

Uczestnicy:  uczniowie klasy 8 szkoły podstawowej i szkoły średniej

 

Urszula Kaszewska

Urszula Kaszewska jest edukatorką i animatorką kultury w Centrum Rzeźby Polskiej.  Koordynuje współpracę instytucji z lokalną społecznością, zwłaszcza z młodzieżą szkolną i klubami seniorów. Prowadzi kursy ceramiczne. Jest ceramiczką z wieloletnim doświadczeniem, tworzy formy użytkowe z gliny i porcelany. Interesuje się wykorzystaniem ceramiki do tworzenia eksperymentalnych instrumentów muzycznych. Pasją Uli jest ogrodnictwo.

 

Anetta Szymlak-Minda

Anetta Szymlak-Minda jest edukatorką w Centrum Rzeźby Polskiej i specjalistką do spraw związanych z Pałacem Józefa Brandta w Orońsku. Interesuje się historią, sztuką dawną i obyczajowością w XIX wieku, z związku  z czym prowadzi Fanpage’a „Orońskie opowieści”. Tworzy działania propagujące wiedzę o dawnym majątku Brandta. Jest też doświadczoną ceramiczką.

 

Marlena Kruk

Marlena Kruk jest edukatorką w Centrum Rzeźby Polskiej i specjalizuje się w prowadzeniu oprowadzań dla orońskiej publiczności i przybliżaniu sztuki współczesnej. Jej pasją jest malarstwo, rysunek i fotografia. W swoich działaniach twórczych korzysta także z wątków związanych z psychologią. Prowadzi Fanpage’a „Orońskie opowieści” i tworzy programy związane m.in. z historią malarstwa.

 

Małgorzata Karkosz

Małgorzata Karkosz jest edukatorką i animatorką kultury w Centrum Rzeźby Polskiej. Jej głównym polem zainteresowań jest sztuka zaangażowana społecznie, zwłaszcza w kontekście ekologii. Prowadzi zajęcia plastyczne i oprowadzania. Angażuje się w działania związane z upowszechnianiem kultury w kręgach osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego