ENG

Galeria

Galeria „Kaplica”
  • Sylwia Jakubowska DOM / SCHRON
  • Artur Rozen Unorganized Matter
  • Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy Akademickiej (OPWA)
  • TONY CRAGG RZEŹBA

W latach 1957–1977 kaplica pełniła funkcję kościoła parafialnego dla mieszkańców Orońska. Do celów ekspozycyjnych została przeznaczona dopiero po dekonsekracji, która nastąpiła w 1978 roku. W latach 1982–1985 przeprowadzono generalny remont obiektu. W 1987 roku zainaugurowano działalność Galerii „Kaplica” ekspozycją Portret rzeźbiarski. Przez jakiś czas funkcjonowała tam wystawa o charakterze stałym Tradycje historyczno-artystyczne Orońska. Ale zrezygnowano z tej koncepcji na rzecz niewielkich, czasowych prezentacji.

Galeria „Kaplica” mieści się w najstarszym na terenie Centrum obiekcie. Ze względu na swoją pierwotną funkcję i specyficzny klimat, przyciąga najczęściej artystów, którzy tworzą sztukę zamkniętą w przestrzeni duchowej. Niewielkie wystawy indywidualne wzbogaca aura tajemniczości i uroczystej powagi. Często są tu też organizowane ekspozycje kommemoratywne, poświęcone rzeźbiarzom, którzy odeszli, a w przeszłości byli związani z Orońskiem. W takim przypadku kontekst miejsca podkreśla sakralną wymowę wystawy, uświęcając dzieła sztuki i przenosząc zwiedzającego w inny, nieziemski wymiar.

Historia

Projekt budynku opierał się na założeniach klasycznej greckiej świątyni typu prostylos. Na trzystopniowej podstawie (krepidoma) wzniesiono na planie prostokąta nawę (naos), niższą przybudówkę z zakrystią i wysunięty poza obręb ścian czterokolumnowy portyk. Kolumny z głowicami w porządku doryckim dźwigają belkowanie, zwieńczone trójkątnym szczytem. Płaszczyznę tympanonu wypełnia płaskorzeźba z wyobrażeniem oka opatrzności bożej, a na architrawie poniżej, widnieje odnosząca się do niego przestroga: OMNIA VIDIT (Wszystko widzi). Poniżej, bezpośrednio nad otworem wejściowym, dopisano BENEDICTUS.QUI.VENIT.IN.NOMINE.DOMINI (Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana) wraz z datą MDCCCXXXXI. Rok 1841 wskazuje datę ukończenia budowy świątyni.

Wnętrze podzielone jest na dwa pomieszczenia – nawę i maleńką zakrystię. W nawie zachowała się mensa ołtarzowa. Ponad ołtarzem widoczny jest fragment niezbyt udanej, imitującej nastawę ołtarzową, polichromii autorstwa Alfreda Schouppé.

Plan Galerii "Kaplica"

Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego