ENG

Bilety i rezerwacje

Ukon Magdaleny Abakanowicz

EKSPOZYCJE (Muzeum Rzeźby Współczesnej, Pałac, Oranżeria, Kaplica, Wozownia)

czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałku:

 • w sezonie letnim (1 kwietnia – 31 października)

od wtorku do piątku: 10.00 – 17.00, weekend: 10.00 – 18.00

 • w sezonie zimowym (1 listopada – 31 marca)

od wtorku do niedzieli: 10.00 – 16.00

 

Do wszystkich ekspozycji obowiązuje jeden bilet wstępu.

Kasa: tel. 48 618 40 27 w. 18

 

PARK RZEŹBY

 • Wstęp bezpłatny codziennie od godz. 7.00 rano do zmroku

 

Ceny biletów

 • Bilet normalny: 10 zł
 • Bilet ulgowy1: 5 zł
 • Bilet ulgowy specjalny2: 1 zł
 • Dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny

 

Zwiedzanie z przewodnikiem (grupy maksymalnie do 25 osób)

Oprowadzanie odbywa się w języku polskim lub angielskim. Grupa wykupuje bilety wstępu dla wszystkich uczestników oraz wnosi dodatkową opłatę za przewodnika.

Odpłatność za przewodnika

 • język polski – 50 zł od grupy
 • język angielski – 100 zł od grupy

 

Bilety specjalne3.

 • Udostępnienie pomieszczeń pałacowych do wykonywania zdjęć okolicznościowych do celów komercyjnych – 150 zł
 • Udostępnienie przestrzeni parkowej do wykonywania zdjęć okolicznościowych do celów komercyjnych – 50 zł

Dodatkowe

 • Opłata za udostępnienie miejsca na ognisko dla grupy – 50 zł

Dla grup zorganizowanych

Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja pobytu. Szeroki wachlarz usług edukacyjnych obejmuje zwiedzanie wystaw, lekcje muzealne, warsztaty rzeźbiarskie, inne zajęcia plastyczne. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej jest możliwość zamówienia posiłków w Domu Rzeźbiarza bądź zorganizowania ogniska.

Kontakt: Dział Edukacji, tel. 48 618 40 27 w. 19

 

1 Ulgowy wstęp do Pałacu Józefa Brandta oraz galerii wystawienniczych Centrum Rzeźby Polskiej przysługuje po okazaniu właściwych dokumentów:

 1. Uczniom szkół systemu oświaty, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 3. Nauczycielom szkół systemu oświaty, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo wychowawczych.
 4. Kombatantom.
 5. Osobom legitymującym się Kartą Dużej Rodziny.

2Bilety ulgowe specjalne — dla uczestników imprez organizowanych przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Noc Muzeów, Niespodziewany Początek Jesieni oraz innych).

3Bilety wstępu specjalne — za udostępnianie przestrzeni muzealnych oraz wystawienniczych do wykonywania zdjęć w celach komercyjnych.

Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego