ENG

Rada Programowa

Kolegium doradcze dyrektora instytucji to organ złożony z kilkunastu wybitnych osobowości – przedstawicieli środowiska artystów rzeźbiarzy, społeczności akademickiej i administracji państwowej. Powołanie pierwszej Rady Programowej nastąpiło w 1987 roku. W zamyśle inicjatorów i członków założycieli celem jej funkcjonowania miało być wyznaczanie kierunków merytorycznych dla działalności Centrum Rzeźby Polskiej, a zwłaszcza programu wystaw, zakresu pracy wydawniczej, sposobu powiększania kolekcji. Dodatkowo Rada miała mieć głos doradczy w sprawach pozamerytorycznych dotyczących funkcjonowania i rozwoju instytucji – prowadzonych inwestycji, zagospodarowania pracowni rzeźbiarskich i specjalistycznych, innych zagadnień socjalno-bytowych. Przewodniczącym pierwszej Rady Programowej Centrum został prof. Sławoj Ostrowski z gdańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Od 1989 roku obowiązki przewodniczącego przejął prof. Jan Berdyszak z poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego zaangażowanie i inicjatywy przyczyniły się do stworzenia merytorycznej bazy, na której Centrum oparło swoją działalność.

Następcami Jana Berdyszaka byli kolejno: prof. Adam Myjak z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (2000–2003), prof. Zbigniew Makarewicz z ASP we Wrocławiu (2003–2005) i prof. Jan Stanisław Wojciechowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2005–2008).

W latach 2008-2014 , przez kolejne dwie kadencje pracami Rady kierował prof. Adam Myjak z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kolejnym Przewodniczącym był prof. Kamil Kuskowski z Akademii Sztuki w Szczecinie.

Radzie Programowej obecnej kadencji przewodzi prof. Marta Smolińska  -  kuratorka, historyczka i krytyczka sztuki, wykładowczyni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Aktualny skład Rady Programowej CRP

Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego