ENG

Struktura

Centrum Rzeźby Polskiej - widok z lotu ptaka

Wewnętrzna struktura Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku opiera się na dualizmie jego funkcjonowania. Współdziałają ze sobą dwa piony o równoważnym znaczeniu: pion techniczny i merytoryczny. Sprawne współdziałanie obu struktur zapewnia pion administracyjny. Nadzór nad całością sprawuje dyrekcja, wspomagając się działem kadrowym i księgowym. Biura administracji zajmują zachodnią część Pałacu Józefa Brandta i dawną oficynę.

Bezpośredniej kontroli dyrekcji podlega także Wewnętrzna Służba Ochrony, urzędująca w budynku wartowni, tuż przy wjeździe na teren instytucji.

Zasadniczy schemat organizacyjny obejmuje Ośrodek Pracy Twórczej Rzeźbiarzy i Ośrodek Muzeum Rzeźby Współczesnej. Główne zadania Ośrodka Pracy Twórczej Rzeźbiarzy polegają na obsłudze artystów realizujących na terenie instytucji swoje projekty oraz obsługa Domu Rzeźbiarza, bieżące remonty, utrzymanie w porządku 13-hektorowego areału terenów zielonych, nadzór nad transportem i parkiem maszynowym. Kierownictwo Ośrodka mieści się w budynku dawnej wozowni.

Druga jednostka nadzoruje działalność merytoryczną. W ramach Muzeum Rzeźby Współczesnej funkcjonuje kilka specjalistycznych działów. Podstawową misją Ośrodka jest organizacja wystaw dotyczących sztuki rzeźbiarskiej, gromadzenie i opracowywanie kolekcji rzeźby współczesnej oraz nadzór nad stałą ekspozycją historyczną w Pałacu Józefa Brandta. Pracownia Konserwacji dba o stan zachowania wszystkich obiektów. Pracownia Edukacji i Promocji prowadzi szereg programów upowszechnieniowych. Do zadań promocyjnych należą kontakty z mediami, reklama instytucji, prowadzenie strony internetowej czy organizacja imprez. Pracownia Dokumentacji i Informacji gromadzi informacje z dziedziny sztuki rzeźbiarskiej. Podlega jej także biblioteka, pracownia fotografii oraz pracownia video. Pracownia Wydawnicza przygotowuje publikacje promujące sztukę rzeźbiarską.

Kierownictwo Ośrodka urzęduje na pierwszym piętrze Muzeum Rzeźby Współczesnej.

Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego