ENG

OPEN CALL dla artystów

Sympozjum Rzeźby Współczesnej edycja II: 2021

Wydarzenia

OPEN CALL dla artystów

Sympozjum Rzeźby Współczesnej

edycja II: 2021

 

Zapraszamy artystów do udziału w Sympozjum Rzeźby Współczesnej. Na podstawie weryfikacji złożonych projektów Centrum wyłoni uczestników spotkania. W ramach wydarzenia zrealizują oni autorskie, przestrzenne projekty na temat „Siły natury”. Dopuszczalne są wszystkie techniki i materiały rzeźbiarskie, które można konfrontować z naturą i eksponować w plenerze. Działania artystyczne uczestników będą realizowane w oparciu o zasoby techniczne CRP, we współpracy z pracownikami Centrum. W ramach podsumowania sympozjum odbędą się spotkania i dyskusje z zaproszonymi gośćmi, którzy w swoich zainteresowaniach i dokonaniach zajmują się percepcją i funkcjonowaniem rzeźby, ze studentami, artystami, kuratorami, historykami sztuki. Prezentacja dokonań uczestników, tez, postulatów i programów artystycznych odbędzie się w formie publikacji.

Cykliczny projekt Sympozjum Rzeźby Współczesnej dotyczy bezpośrednio działalności statutowej instytucji i stanowi ważny punkt w programie CRP realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz podmiotów prywatnych.

Sympozjum Rzeźby Współczesnej to warsztaty rzeźbiarskie zorganizowane i przeprowadzone na terenie Centrum dla 10 artystów profesjonalnych i 10 młodych wolontariuszy-asystentów. Program sympozjum, oprócz działań twórczych, zawiera wykłady i dyskusje dotyczące ważnych wyzwań współczesnej kultury i sposobów konfrontacji się z nimi artystów rzeźbiarzy, w tym weryfikacji przydatności tradycyjnych technik i materiałów w kontekście poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej oraz poszukiwania nowych technik i materiałów mogących zapewnić rozwój dziedziny rzeźby i jej szeroki odbiór. Prelegentami będą zaproszeni wybitni specjaliści: artyści, architekci, urbaniści, krytycy i historycy sztuki, filozofowie, antropolodzy, wykładowcy studiów miejskich, aktywiści i użytkownicy przestrzeni publicznej oraz przedstawiciele samorządów odpowiedzialnych za organizacje i planowanie przestrzeni publicznej.

 

W 2020 roku odbyła się pierwsza edycja wydarzenia zatytułowana „Dystans. Odległość nie jest miarą oddalenia”, w której wzięli udział uznani artyści oraz studenci Akademii Sztuk Pięknych. W ramach 1. edycji wydarzenia zrealizowano monumentalne, plenerowe rzeźby, obiekty i instalacje eksponowane aktualnie w orońskim parku, odbyły się prelekcje i spotkania, m.in. z „Mistrzami Rzeźby” prof. prof. Janem Kuczem, Stanisławem Radwańskim, Andrzejem Szarkiem, Krzysztofem M. Bednarskim.

 

Termin sympozjum: 26 września – 10 października 2021 roku
Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Komisarz: dr Katarzyna Szarek

Temat: Siły natury

„Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu” (Heraklit).

 

Zobowiązania uczestników sympozjum - Artystów:

 1. przygotowanie projektu realizacyjnego zawierającego wizualizacje, opis ideowy i kosztorys;
 2. przygotowanie prezentacji dotyczącej własnej twórczości w formie cyfrowej (pokaz slajdów) i przeprowadzenie prelekcji podczas trwania sympozjum (pliki w formacie jpg lub prezentacje w programie Microsoft Power Point);
 3. przygotowanie i przekazanie w formie elektronicznej noty biograficznej uwzględniającej: wykształcenie artystyczne, formy wypowiedzi artystycznej, ważniejsze wystawy indywidualne i zbiorowe (ok. 1700 znaków ze spacjami);
 4. odbiór pracy poplenerowej na własny koszt;
 5. czynne uczestniczenie w imprezach towarzyszących wydarzeniu w pełnym wymiarze czasowym sympozjum.

 

Zobowiązania CRP wobec uczestników - Artystów:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zapewnia uczestnikom – Artystom:

 1. pracownie rzeźbiarskie oraz inne miejsca do pracy;
 2. miejsca noclegowe w Domu Rzeźbiarza;
 3. pełne wyżywienie dostosowane do preferencji;
 4. honorarium w kwocie 4.000,00 zł brutto za prawo do dysponowania pracą przez okres 2 lat;
 5. materiały potrzebne do realizacji pracy w kwocie ok. 4.000,00 zł brutto (po akceptacji projektu realizacyjnego i kosztorysu);
 6. narzędzia potrzebne od realizacji pracy;
 7. pomoc techniczną przy realizacji pracy;
 8. przestrzeń wystawienniczą (wystawa poplenerowa w parku 2021–2023);
 9. infrastrukturę konferencyjną;
 10. promocję;
 11. możliwość publikacji materiałów pokonferencyjnych.

 

 

SKŁADANIE APLIKACJI

Warunkiem zakwalifikowania do naboru jest przygotowanie i przekazanie do Centrum:

 1. karty zgłoszenia
 2. projektu realizacyjnego zawierającego: wizualizacje (maksymalnie 8 wizualizacji w wersji pdf, jpg, ect.), opis ideowy (do 4 tysięcy znaków ze spacjami), kosztorys
 3. portfolio (format pdf o maksymalnym rozmiarze 10 mb)
 4. skanu podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych RODO dla uczestników naboru

 

 

W/w materiały prosimy przesyłać najpóźniej do 15 lipca 2021 roku, na adres e-mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl lub pocztą, w wersji papierowej na adres Centrum: ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko, z dopiskiem: Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2021 – OPEN CALL

 

Wyboru uczestników pleneru dokona komisja złożona z kuratorów Centrum, komisarza sympozjum i dyrektora Centrum na podstawie nadesłanych materiałów. Informacje o wyborze uczestników zostaną przekazane aplikantom drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do 31 lipca 2021 roku.

 

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

RODO dla uczestników naboru

Regulamin Sympozjum Rzeźby Współczesnej – 2021

Umowa z artystą – materiał poglądowy

Opis ideowy tematu spotkania

 

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

W związku z ogólnie panującą w kraju sytuacją epidemiczną Centrum zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji projektu lub jego odwołania.kategoria: Wydarzenia, autor: Anna Podsiadły, dodano: 2021-05-12 12:35:20, czytane: 2369 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego