ENG

Rezydencje artystyczne i badawcze 2020

Rezydencje artystyczne i badawcze 2020

Rzeźba jako fakt społeczny

 

Rezydencje artystyczne to jeden z podstawowych obszarów działalności Centrum Rzeźby Polskiej. Każdego roku Orońsko gości wielu polskich i zagranicznych artystów. Odbywają się tu warsztaty, plenery akademickie, seminaria, rezydencje artystyczne i wystawy sztuki współczesnej. Specjalistyczne pracownie ceramiczne, giserskie, kuźnia oraz stolarnia zapewniają kompleksową obsługę artystów i stwarzają szansę na realizację projektów monumentalnych i kameralnych. Czyni to Centrum Rzeźby wyjątkowym miejscem na tle innych ośrodków zajmujących się sztuką współczesną.

Stworzenie nowego programu rezydencji i poszerzenie go o aspekt naukowy jest odpowiedzią na wyjątkowo trudną w czasie pandemii sytuację socjalną artystek i artystów oraz osób zajmujących się badaniem zjawisk we współczesnej rzeźbie. Każdego roku rezydencje skupiały się na osi tematycznej opracowanej przez zespół kuratorski. W roku 2020 hasłem rezydencji jest „Rzeźba jako fakt społeczny”.

Chcielibyśmy, aby działania naszych rezydentek i rezydentów opierały się przede wszystkim na współpracy z instytucją, lokalną społecznością i wykorzystywały potencjał łączenia wielu dziedzin sztuki i nauki. Program zakłada miesięczne pobyty studyjne w Centrum Rzeźby Polskiej, w trakcie których uczestniczki i uczestnicy będą mogli konsultować swoje projekty z kuratorkami i kuratorami, uzyskać wsparcie badaczy i historyków sztuki współpracujących z instytucją oraz kompleksową pomoc techniczną i merytoryczną (działów kolekcji i wystaw, komunikacji, edukacji). Rezydenci prowadzący badania naukowe mogą korzystać z bogatego zbioru archiwaliów i cyfrowych dokumentów, który jest prowadzony przez dział dokumentacji od 1998 roku i zawiera informacje na temat artystów zajmujących się szeroko rozumianą rzeźbą i działaniami przestrzennymi. Uczestniczący w programie mogą także korzystać z zasobów biblioteki Centrum Rzeźby Polskiej, która gromadzi wydawnictwa z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i dziedzin pokrewnych oraz dokumenty życia społecznego (plakaty, ulotki, zaproszenia) związane ze statutową działalnością instytucji. Książki, czasopisma, katalogi wystaw indywidualnych i zbiorowych stanowią główną część jej zasobów, a najstarsze posiadane wydawnictwa są datowane się na lata 80. XIX wieku.

Projekt kładzie również nacisk na prezentację dorobku artystycznego lub naukowego. Chcemy jednak, aby przede wszystkim jego program odpowiadał na potrzeby uczestników, wspierając ich poszukiwania w zakresie wielu dziedzin, projektów zaangażowanych społecznie i ekologicznie. Podstawą programu rezydencji jest świadomość znaczenia procesu jako głównego elementu praktyki twórczej, dlatego zakładamy, że będzie to czas poświęcony rozwojowi i badaniu nowych możliwości. Program rezydencji w Centrum Rzeźby Polskiej tworzy idealną przestrzeń do poszukiwania autorskich koncepcji i form wyrazu, których efekty mogą przyjąć wymiar niematerialny.

Artystki i artyści uczestniczący w programie zostaną również poproszeni o przygotowanie projektu wystawy do jednej z trzech galerii na terenie Centrum Rzeźby Polskiej, parku rzeźby lub dowolnej przestrzeni na terenie Centrum Rzeźby Polskiej.

W ramach programu oferujemy:

 • Honorarium w wysokości 2500 zł brutto
 • Pokrycie kosztów realizacji projektu w Orońsku
 • Spotkania z kuratorami, historykami sztuki, artystami i specjalistami w dziedzinie ekologii, aktywizmu społecznego oraz edukacji
 • Dostęp do zasobów bibliotecznych i archiwum instytucji
 • Pomoc techniczną
 • Promocję twórczości i rezultatów rezydencji, m.in. na stronach internetowych oraz w ramach spotkań autorskich i prezentacji we współpracujących instytucjach kultury
 • Artystom przebywającym na rezydencji wspólnie ze swoimi dziećmi zapewniamy także opiekę wykwalifikowanych edukatorek.

Terminy rezydencji:

 • 1 – 31 październik
 • 1 – 30 listopad

 

Składanie aplikacji

Wnioski prosimy przesyłać na adres e-mail:rezydencje@rzezba-oronsko.pl

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty:

 • wypełniona karta zgłoszenia zawierająca biografię i krótki opis projektu
 • opis projektu realizowanego podczas rezydencji i jego wizualizację wraz z przewidywanym czasem realizacji (format PDF o maksymalnym rozmiarze 10 mb)
 • portfolio (format PDF o maksymalnym rozmiarze 10 mb)
 • klauzula informacyjna
 • dopuszcza się składanie załączników w wersji papierowej.

Załączniki w wersji papierowej z dopiskiem „Rezydencje” należy dostarczyć w terminie składania wniosków do sekretariatu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pod adresem:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,

ul. Topolowa 1

26-505 Orońsko, Polska

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Regulamin rezydencji

Karty zgłoszenia wraz z portfolio zapisanym w formacie PDF (maksymalny rozmiar pliku 10mb) oraz Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych prosimy przesyłać najpóźniej do 15 września 2020 roku, na adres e-mail: rezydencje@rzezba-oronsko.pl

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: rezydencje@rzezba-oronsko.pl

Wyboru uczestników rezydencji dokona zespół kuratorski Centrum Rzeźby Polskiej na podstawie nadesłanych aplikacji. Informacje o wyborze zostaną przekazane aplikantom drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do 25 września 2020 roku.

W związku z ogólnie panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną Centrum zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji projektu lub jego odwołania.

 

Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego